Motalas Historia

Motalas HistoriaEtt flertal arkeologiska utgrävningar har genomförts i dagens Motala och allt pekar på att området var bebyggt sedan flera tusen år tillbaka. Det fynd som har högst ålder är mer än 11.000 år gamla och kommer från den period då inlandsisen sakta men säkert gick tillbaka från detta område. Exempelvis har man hittat bearbetad flinta som anses vara över 11200 år gamla. Orsaken att de bevarats så bra och att de därmed kunnat dateras så exakt är att de legat i torv.

Genom att man hittat så gamla detaljer har även stora utgrävningar genomförts i och omkring Motala. Bland annat har en större utgrävning genomförts mellan åren 2009 och 2013 på området Kanaljorden. Detta genomfördes av Stiftelsen Kulturmiljövård. Andra utgrävningar genomfördes 2008 till 2011 då man arbetade med området som sträcker sig från Motala Ström och fram till Göta Kanal.

Utgrävningarna i Motala har fått stor internationell uppmärksamhet och detta inte minst eftersom det på ett sätt kan belysa ursprunget hos européerna.

Ser man till objekten som hittats här finns alltså en mycket lång historia att berätta. Är det däremot skriftliga dokument man ser till får man gå fram till 1288. Det är då som Motala för första gången nämns. Detta då Magnus Ladulås samt Knut Matsson förlänade en större gård på orten. Under 1200-talet finns även flera andra skriftliga dokument där Motala nämns.

Medeltid

Från och med medeltiden bestod Motala av tre större byar, Motala Södra By, Motala Norra By och Bispmotala. Utöver det fanns ett flertal kvarnbyar i närheten som Duvedal, Holm, Vräknebo m.m. Det fanns relativt många kvarnbyar vilket gjorde att det var en av de största platserna för denna verksamhet i området.

Under 1300-talet bytte områdena kring Motala flera gånger ägare. Från början var det främst ätten Sparre som ägde områdena varpå Bo Grip bytte till sig stora områden år 1369. Från honom gick ägorna sedan vidare till Vadstena kloster. Enligt dokument från Vadstena Kloster ägde klostret hela tio olika gårdar år 1500.

Under medeltiden växte Motala upp som en centralort mycket tack vare att ett flertal vägar möttes i Motala. Det blev en kommunikation och transportort. En knutpunkt som fortfarande gäller idag gällande tågtrafiken. Just namnet Motala betyder just att många vägar knyts samman (mot).

Utöver var det fina fisket i Vätterns utflöde något som lockade många att flytta hit. Tack vare detta utflöde kunde även ett flertal smedjor, kvarnar m.m. drivas med hjälp av det forsande vattnet.

Göta Kanal

En mycket viktig punkt i Motalas historia är byggandet av Göta Kanal (1810-1832). Vid hamnen ligger huvudkontoret för kanalen och i och med att kanalen byggdes skapades ett stort antal nya arbetstillfällen på orten. Det var även här som det allra första steget (spadtaget) togs för att skapa denna kanal.

De som vill boka hotell i Motala och uppleva historia på nära håll kan varmt rekommenderas att boka Göta Hotell. Ett hotell som ligger precis mellan Göta Kanal och Motala Ström och som byggdes år 1908.