Kort historia kring entreprenörskap

Från medeltidens Frankrike kommer begreppet entreprenör. Där var det en benämning över ett större eller mindre antal legosoldater. Under medeltiden fanns det inga stående arméer så det var därför vanligt att krigföringen lades u på en så kallad entreprenad. Med tiden har ordet utvecklats till att omfatta företag inom en mängd olika branscher och företag som åtar sig uppdrag som av andra lagts ut på entreprenad. På Wikipedia står denna förklaring till ordet: “förmågan att identifiera möjligheter och skapa resurser för att ta tillvara dessa möjligheter. Entreprenörskapet får någonting att ändra riktning. Nya infallsvinklar hittas och utvecklas. En entreprenör skapar nya affärsverksamheter och organiserar marknaden på ett nytt sätt.”

Idag kallar vi en person som driver eget för entreprenör. Det handlar om kreativitet, initiativkraft, experiment och mångfald. Många drömmer om att starta eget men det är få som faktiskt lyckas med tanke på vad som krävs. Förr i tiden startade personer ofta eget för att de inte hade utbildning för att kunna ta sig vidare i livet som anställd, eller för att man helt enkelt inte fick något jobb. Idag har det blivit ett sätt att skapa frihet och att få göra något som man själv tycker är meningsfullt.

Vad som krävs för att starta ett företag beror på vad det är för sorts företag. Det finns bland annat enskild firma, aktiebolag, handelsbolag och ekonomisk förening att välja mellan. Vissa kräver kapital. Gemensamt är i alla fall att det krävs både engagemang och passion för det man vill arbeta med. Att skaffa hjälp med redovisningen finns det inget krav på men däremot kan det finnas krav på revisor. Det gäller om företaget uppfyller två av tre kriterier: fler än 3 anställda, mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning och mer än 3miljoner kronor i nettoomsättning.