Bankväsendet

BankväsendetUnder medeltiden var i stort sett hela ekonomin uppbyggd kring jordbruket. Det var förändringar i jordbruket som skapade förändringar i samhället. Var det missväxt sjönk hela landet ekonomi, fler blev sjuka och snabbt rådde misär. Under tider av goda skördar tog utvecklingen ett steg framåt och Sverige kunde expandera rent ekonomiskt. Ekonomin var därmed främst uppbyggd för att möta människors behov. Att spara pengar för framtida investeringar var inget något som fanns med i tankarna hos de flesta av invånarna.

Överlag var handeln relativt dåligt utvecklat. Självklart förekom det handel men det var främst inom mindre kontrollerade områden. Utöver dålig handel så var tryggheten låg för både liv och egendom vilket även det var en orsak till att den ekonomiska utvecklingen inte gick snabbt framåt.

Makten låg helt och hållet i kyrkans händer och enligt dem var det mot Guds ord att låna ut pengar mot ränta vilket i realitet gjorde att utlåningen var starkt begränsad. Orsaken var att man ansåg att ränta var ”ocker”. Man profiterade på de som inte hade pengar. Idag kallas fortfarande vissa räntor för ockerräntor men då menas snarare oskäligt höga räntor. Däremot var bankväsendet dåligt uppbyggt just eftersom få såg lån som ett alternativ.

I och med att kristna inte kunde bedriva bankverksamhet lämnades den verksamheten till personer av andra religioner, till största delen judar. I och med att judarnas liv begränsades starkt av regler av de kristna var det just handel och bankverksamhet som de främst arbetade med.

När sedan städerna växte rejält (slutet av medeltiden) blev handeln allt mer viktig. Handeln bedrevs då innanför stadsmurarna vilket även gjorde det lättare att kontrollera och beskatta den handel som genomfördes. Det var även nu som Hansan växte fram.

När städerna ökade och handeln ökade ändrades även synen på den egna ekonomin. Penninghushållningen fick ett större fokus  och det var nu som bankväsendet växte fram tydligare. Precis som idag var företagen beroende av fungerande penningtransaktioner, lån och möjlighet till att investera större belopp. Därmed kan man säga att jordbrukssamhället minskade i betydelse och handeln fick större betydelse – ett första steg mot dagens samhälle och bankverksamhet.