Londons historia

London är en av de äldsta städerna i norra Europa. Redan under romartiden anlades den stad som kom att bli huvudstad för det område som senare kom att bli England och Storbritannien. London har en lång och spännande historia, fylld av krig, katastrofer, kulturell och teknisk utveckling. Detta har gjort London till en stad som många vill besöka. Det finns många historiska sevärdheter i staden som än idag är bevarade. Dessutom är London idag en myllrande världsmetropol med shopping, nöjesliv och underhållning i världsklass.

Romarna byggde upp staden Londonium

Under romarriket kallades staden för Londonium. På den tiden låg delar av ön Storbritannien under romerskt välde och romarna byggde upp staden omkring år 50 för at skydda en viktig bro som gick över Themsen. Staden växte snabbt och redan från början såg man Londonium som en huvudstad i området eftersom den hade en strategisk placering och en viktig betydelse för handeln. Det skedde dock ofta strider i området och Londonium jämnades också med marken en gång, men byggdes snabbt upp igen. Omkring år 200 byggdes en imponerande försvarsmur som skulle skydda staden. Man kan än idag se resterna av denna mur i området kring Museum of London och vid Tower Hill. Men romarrikets storhetstid blev så småningom över. När den romerska ockupationen av Storbritannien upphörde år 410 övergavs och avbefolkades också Londonium.

Från Londonium till Westminister

Londons historiaSå småningom kom anglosaxarna in i bilden. De byggde upp en ny stad bara någon kilometer från Londonium. Den nya staden fick namnet Lundenwic och staden blev snabbt ett viktigt centrum för såväl handeln som den kristna religionen. Kyrkan Westminister Abbey byggdes i början av tusentalet och runt omkring denna byggdes en ny stad upp, nämligen Westminister. Därefter ökade befolkningen i området snabbt och så småningom blev Westminister en del av London. Under 1500-talet blev London navet i det stora brittiska imperiet och staden hade en enorm storhetstid. År 1666 inträffade dock något som kom att påverka London kraftigt. En av stadens bagare glömde att stänga av sin bakugn, varpå en enorm brand uppstod. Totalt brann 13 200 hus och 87 kyrkor ner. Eftersom många hus byggdes av trä och halm på den tiden blev förstörelsen enorm. Staden byggdes dock successivt upp igen och under 1700-talet och 1800-talet växte och blomstrade London på nytt. Under tidigt 1800-tal var London faktiskt den största staden i hela världen.

London i modern tid

Under det andra världskriget var London en av de städer som bombades allra häftigast och det tog tid att bygga upp staden på nytt igen efter kriget. Bristen på stadsplanering efter andra världskriget skapade den särskilda stadsbild som London har idag, där gamla byggnader står sida vid sida med moderna hus. Efterkrigstiden har dock präglats av invandring, konflikter, rasistattacker, terrordåd och industrinedläggningar, samtidigt som staden samtidigt vuxit till en mångkulturell världsmetropol, ett kulturellt centrum samt ett av världens största finansiella centra. Idag är London också Europas mest besökta stad, näst efter Paris, med över 15 miljoner internationella besökare per år och vill du bli nästa besökare så titta in på hotellcentralalondon.se och boka ditt hotell i London idag.