Hudiksvalls Historia – Så formades staden

År 1582 grundades staden Hudiksvall. Detta genom att man slog ihop byn Hudik med byn Vallen. Det är därmed även härifrån som staden har fått sitt namn. Den plats som Hudiksvall idag ligger på hade haft bebyggelse långt innan detta år och fornlämningar finns från järnåldern. Sakta men säkert växte orten upp genom att ha fokus på hamnarbete, fiske och en kommunikation mellan städer norr om och söder om staden.

På 1600-talet flyttades hela Hudiksvall. Men någon säkerhet gällande varför denna flytt genomfördes finns inte. En teori är att flytten genomfördes för att den skulle byggas enligt de nya stadsgrundningstankar som Gustav II Adolf hade.

1700-talets bränder

Likt ett flertal svenska städer har Hudiksvall varit med om stadsbränder. Skillnaden är att staden har haft oturen att dessa har varit betydligt fler än i många andra städer. Den första kända stora stadsbranden var 1670 och därefter har det brunnit 1714, 1721, 1792 samt 1878 och 1879.

Hudiksvalls Historia – Så formades stadenAv dessa brandtillfällen var det 1721 som den största förödelsen skapades. Detta efter att ryssarna intagit staden och valt att bränna ner den. Det enda som finns kvar efter branden är kyrkan samt en liten stuga. Denna stuga benämns idag som rysstugan.

Efter branden 1792 valde man att bygga upp staden med en ny stadsplanering för att på så vis minska riskerna för stor ödeläggelse vid kommande bränder. Bland annat byggde man rätvinkliga vägar som tydligt skapade kvarter. Däremot lät man de delar av staden som klarat sig från branden vara intakta.

Efter bränderna på 1800-talet byggdes dessa gatusystem ut ytterligare och staden började få den struktur som idag gäller.

Efterkrigstiden

Även om strukturen i staden till stor del kommer som ett arv efter stadsbränderna så är stadsbilden även till stor del uppbyggd utifrån efterkrigstiden. Det var nu som de stora punkthusen byggdes upp vid sjukhuset och flerfamiljshusen vid Vallvägen samt Djupegatan. Stadens allra största bostadsområde, Hårstahöjden, byggdes upp på 1960-talet liksom punkthusen på Öster.

Nutid

År 1998 sattes tydliga mål i centrumplaneringen från kommunen att försöka bevara de delar av staden som har historiska inslag. Detta just för att stadens historia inte helt ska försvinna i och med att nybyggnationer tar över nya områden och byggnader förnyas. Det handlar då både om historiska byggnader som exempelvis Quality Hotell Statt (Läs vidare om hotellet på www.hotellhudiksvall.se) och parker/grönområden.