Fackföreningens historia

fackföreningens historiaUnder 1800-talet skedde det förändringar i Sverige. Vi gick från att vara ett jordbrukssamhälle till att bli ett industrisamhälle. Allt fler människor flyttade till städer och det bildades hela tiden nya industristäder. Det blev mindre bönder och allt fler arbetare. Arbetarnas situation var dock inte den allra bästa. Många hade arbetsdagar på 10 till 13 timmar per dag. Dessutom var du tvungen att jobba snabbt och effektivt för att inte bli av med ditt jobb. Arbetsmiljön var inte den bästa, många gånger så var det farliga maskiner, dålig belysning och dålig hygien.

Fackföreningar bildades

1855 skedde Sveriges första strejk och det var under Krimkriget. Hela Sverige svälte och flera arbetare som tjänade dåligt gick ut i strejk. Dock slutade det illa för dem, då de arresterades och stämplades som upprorsmän samt fick fängelse. Under 1860-talet kom de allra första så kallade hjälpkassorna. Som arbetare betalade man in en liten summa till denna kassa och sedan om man blev sjuk eller arbetslös kunde man få igen dessa pengar. Om dödsfall skedde så kom dessa pengar familjen tillgodo. Under 1870-talet började dessa hjälpkassorna att organisera sig och gå samman till att bli fackföreningar. Dock räknar en del Typografiska föreningen som bildades 1846 som den allra första fackföreningen. Alla föreningar var uppbygga kring olika yrkeskategorier. Det innebar att arbetare från samma yrke slöt samman i en gemensam förening. Det kom även att bli samarbeten mellan de olika fackföreningarna inom samma industri. Det ledde till att man bildade fackförbund. 1898 grundades Landsorganisationen (LO) som ville sluta samman alla fackförbund i hela landet.

Fackförbund och strävan efter avtal

Det kom att bli allt fler och fler fackföreningar och dessa slogs sedan samma och bildade olika fackförbund. Fackförbunden jobbade hårt för att arbetsgivare skulle acceptera att de förhandlade och slöt avtal för sina medlemmar. 1906 var det år som man kom överens om att arbetsgivare skulle acceptera förbunden, men att arbetsgivarna hade kvar rätten att avskeda vilka de ville. Vid denna tid fanns det kring 40 olika fackföreningar med 70 000 medlemmar. Det gjorde att var fjärde arbetare var med i ett fackförbund. Gick man med i LO under denna tid, så var de med i SAP, vilket gjorde att man även fick gå med där. Det var en slags kollektivanslutning som gällde ändra fram till 1990. Även arbetsgivare hade ett branschförbund, SAF.

Vi har fackföreningarna att tacka för en del och här kan du bli medlem i facket. Bland annat var det tack vare dem som det blev kortare arbetsdagar, att arbetsmiljön blev bättre och reglerad och att vi fick allmän rösträtt.  Det kom även olika lagar som LAS, lagen om anställningsskydd och MBL, Medbestämmandelagen. Det infördes även en 40-timmars arbetsvecka.